Kadr z filmu/akcji - Stać cię na więcej / Łukasz Gronowski

inne miasto, inne życie

9 kwietnia – 31 lipca 2008

Mały Salon Zachęty
oraz przestrzeń publiczna Warszawy

kuratorzy: Joanna Sokołowska i Benjamin Cope
współpraca: Kamil Malinowski, Agata Pietrasik
aranżacja przestrzeni Raman Tratsiuk

blog projektu http://www.ancity.blogspot.com

Zaproszeni artyści:

(uwaga! Lista artystów może jeszcze ulec zmianie)

Zbyněk Baladrán (Praga)

Rahim Blak (Kraków)

Bergamot (Volha Maslouskaya/Brześć i Raman Tratsiuk/Poznań)

Grzegorz Drozd (Warszawa)

Angelika Fojtuch (Gdynia)

Łukasz Gronowski (Warszawa)

Roman Dziadkiewicz (Kraków)

Andreja Kulunčić (Zagrzeb)

Miklós Mécs (Budapeszt)

Anna Niesterowicz (Warszawa)

Tadej Pogačar (Lublana)

Karol Radziszewski (Warszawa)

Joanna Rajkowska (Warszawa)

R.E.P. – Ksenia Gnilitskaya, Nikita Kadan, Janna Kadyrova, Lesia
Khomenko, Vladimir Kuznetsov, Lada Nakonechnaya (Kijów)

Piotr Sakowski (Warszawa)

Truth (Wrocław)

Twożywo (Warszawa)

Mona Vatamanu i Florin Tudor (Bukareszt)

 

Archiwum:

Vahram Aghasyan (Erewań), Zbyněk Baladrán (Praga), Chto Delat (Petersburg), Miklós Erhardt (Budapeszt), Katharina Koch (Reclaiming Space – Public Art Bucharest 2007, kuratorzy: Marius Babias and Sabine Hentzsch), Daniela Kostova (Sofia), Andreja Kulunčić (Zagrzeb), Khinkali Juice (Nadia Tsulukidze & Sophia Tabatadze – Tbilisi), Tadej Pogačar (Lublana), Nada Prlja (Skopje/Londyn), Marija Mojca Pungerčar (Lublana), Stefan Rusu (Kiszyniów), Škart (Dragan Protić i Đorđe Balmazović – Belgrad), School of Arts, Culture and Environment

University of Edinburgh – Tracking the City: Warsaw

Pobyt rezydencyjny Zbynka Baladrána jest realizowany w ramach stypendium International Visegrad Fund.

Projekt Andreji Kulunčić objęty jest honorowym patronatem Jego Ekscelencji Nebojšy Koharovića, Ambasadora Chorwacji w Polsce.

sponsorzy wystawy: Erste Stiftung, VideoBoard

sponsor projektu Andreji Kulunčić PLIVA Kraków S.A.

partner projektu Tracking the city (w ramach Creative Cities) British Council

sponsorzy galerii: PERI, Netia, Klima San

oficjalny przewoźnik PLL LOT

sponsorzy wernisaży: Blikle, Freixenet

patroni medialni: Gazeta Wyborcza, Polityka, TVP, TOK FM, The Warsaw
Voice, onet.pl, empik


Inne miasto, inne życie

Projekt „Inne miasto, inne życie" dotyczy transformacji przestrzeni miejskiej i publicznej Warszawy w kontekście podobnych procesów zachodzących w innych postsocjalistycznych miastach. Odnosi się do niedokończonych projektów socjalistycznej modernizacji, a także współczesnych przemian związanych z globalizacją i kapitalizmem, utopii społecznych i osobistych wyobrażeń lub pamięci o lepszym, innym życiu.

Postsocjalistyczna przestrzeń charakteryzuje się jednoczesnym występowaniem wielu procesów o pozornie sprzecznej logice. Polityka symbolicznego upamiętniania, reprezentacji władzy, ściśle zdefiniowanych wyobrażeń o tożsamości narodowej, religijnej czy kulturowej funkcjonuje równocześnie z otwarciem miast na globalne przepływy kapitału i ekonomię opartą na wiedzy, rozrywce i kulturze. Te ostatnie czynniki zmieniają szybko modele miejskiej produkcji, a co za tym idzie, prowadzą do destabilizacji społecznych hierarchii. Procesom neoliberalnego poluzowania towarzyszy powstawanie nowych reżimów kontroli, nowych granic i wykluczeń. Zauważalna jest słabość miejskiej sfery publicznej rozumianej jako demokratyczna agora, miejsce negocjowania interesów różnych grup społecznych czy nawet ścierania się antagonizmów, w stosunku do siły kontroli społeczeństwa przez aparat państwowy oraz interesy inwestorów.

Zaproszonym artystom stawiamy pytanie, jakie procesy wpływają na przestrzeń współczesnej Warszawy i na wizualną strukturę miasta, pamięć i doświadczenie życia codziennego jej mieszkańców, na to, co w obowiązujących „ podziałach postrzegalnego" jest widzialne, a co nie. Zastanowimy się też nad miejscem i funkcją sztuki w kształtowaniu sfery publicznej.

W związku z projektem powstaną nowe prace, w większości realizowane w przestrzeni miejskiej Warszawy, a ich dokumentacja pokazywana będzie w Małym Salonie Zachęty. Będą one realizowane sukcesywnie od kwietnia do końca lipca 2008 r., a wystawa będzie rozrastała się i ewoluowała w miarę rozwoju działań artystów. W kwietniu zrealizujemy pracę Trutha Stoisko, która zostanie umieszczona w miejscu, spełniającym idealne warunki dla handlu ulicznego w Warszawie. Na ekranie przy skrzyżowaniu ulicy Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej nad sklepem Sezam, w przerwie między reklamami, będzie można zobaczyć wideo Łukasza Gronowskiego. Stać cię na więcej. W przestrzeni miejskiej 8 kwietnia o godz. 18 odbędzie się również performance Angeliki Fojtuch. (W przeddzień wydarzenia powiadomimy o miejscu działań). O pozostałych projektach planujemy informować na bieżąco w specjalnie stworzonym do tego celu blogu.

Równocześnie w Małym Salonie od 9 kwietnia prezentujemy archiwum w formie programu wideo i pokazu slajdów, gromadzące prace i dokumentacje projektów artystycznych powstałych w kilku innych miastach dawnych krajów socjalistycznych (Petersburgu, Sofii, Bukareszcie, Budapeszcie, Pradze, Zagrzebiu, Lublanie, Erewaniu, Tbilisi, Skopje). Prace pokazywane w ramach archiwum dotyczą takich wątków jak załamanie projektu socjalistycznego, w tym industrializacji i kolektywnego budownictwa, współczesnych podziałów ekonomicznych miast, braku materialnej ciągłości, chaosu urbanistycznego, turystyki i sprzedaży wizerunku, stosunku peryferii do centrum, możliwości alternatywnego wspólnotowego działania artystycznego i politycznego, form aktywności i adaptacji w nieobliczalnej i ryzykownej sytuacji ekonomicznej…. Archiwum pozwoli porównać perspektywę transformacji Warszawy z procesami zachodzącymi w podobnych jej miastach. Choć wspólnota taka coraz częściej uznawana jest za stygmatyzującą i petryfikującą nieaktualne już podziały geopolityczne i kulturowe, być może daje ona szansę na lepsze zrozumienie sytuacji Warszawy w innym kontekście, wykraczającym poza dominujący system odniesień do miast Zachodu.

performance przed sklepem Reserved, ul. Marszałkowska, Warszawa / Angelika Fojtuch

Stoisko, Ogród Saski, Warszawa / Truth

dokumentacja filmu/akcji - Stać cię na więcej / Łukasz Gronowskii