face lifting

otwarcie wystawy: 09.04.08
konferencja prasowa: godzina 12,00
performance "Triumph of death" Fiume TV: godzina 19,00

FKSE - Fiatal Képzőművészek Stúdiója
Budapest 1077 Rottenbiller u. 35.
tel. +36 70 324 4748, +36 1 342 5380
http://studio.c3.hu

kuratorki:
kolektyw 4 young curators: Agata Chinowska, Anna Ciabach, Monika Weychert Waluszko

do udziału w wystawie zostali zaproszeni:
Wojtek Doroszuk, Artur Garabowski, Tomasz Kozak, Artur Malewski, Tomasz Mróz, Marta Pszonak, Twożywo, grupa Fiume TV (Cz), grupa Ikoon Art, grupa Sędzia Główny

organizatorzy:
Warszawski Aktyw Artystów

partnerzy
FKSE - Fiatal Képzőművészek Stúdiója, Budapest
Regional Gallery of Fine Art in Zlin, Zlin

projekt wspomagany/dotowany przez
International Visegrad Fund

"Face Lifting"

przygował Kolektyw 4 Młode Kuratorki. Tworzą go obecnie 3 młode kuratorki: Agata Chinowska, Anna Ciabach I Monika Weychert Waluszko - choć nie jest to stały skład. bo liczba członków kolektywu i poziom sfeminizowania ulega okresowym wahaniom. Nazwa pochodzi od jednego z artykułów, w którym kilkakrotnie pojawiło się sformułowanie "4 młode kuratorki" bez podania nazwisk.

Budapesztańska wystawa „Face Lifting” jest próbą przyjrzenia się procesom kształtowania tożsamości młodych Polaków na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Zaproszeni przez 4 Młode Kuratorki artyści należą do pokolenia dorastającego w okresie transformacji ustrojowej, które dziś wchodzi w okres aktywnego kształtowania rzeczywistości społecznej ekonomicznej i politycznej. W tej sytuacji istotne wydają się pytania o samoświadomość tej generacji i kontekst, w którym jest ona konstruowana.

Jak pisze Monika Weychert-Waluszko, "W dzisiejszym świecie trudno wskazać na jasną, ewidentną przynależność kulturową. Nasza tożsamość zaczęła w coraz większym stopniu rodzić się dzięki autokreacji, samodzielnym wyborom wzoru życia i wyznawanych wartości. Według Roberta Jay Liftona wszyscy stajemy się w ten sposób dziećmi Trzeciej Kultury. (...) należymy do globalnej wioski, której wirtualne agory w postaci internetu i telewizji, stają się źródłem naszej wiedzy i jednym z głównych elementów kształtujących naszą tożsamość. Najbardziej pożądanymi dla nas cechami stały się dziś: mobilność, dynamizm i elastyczność. (...) By przetrwać we współczesnym świecie jesteśmy wręcz zmuszeni nieustannie dokonywać montażu tego co dziedziczone i zastane, tego co mamy we krwi i czego musimy się nauczyć.
To co wyparte natrętnie powraca, zakłócając pożądane wyobrażenie o nas samych. W realizacji powszechnego pragnienia, by przynależeć do kultury Zachodu przeszkadzają nam stare słowiańskie „upiory”, których nigdy tak naprawdę nie zdołaliśmy się pozbyć. Wstydzimy się naszego hołdowania archaicznym wartościom, podziwiając pragmatyzm bardziej „nowoczesnej” części Europy.
Proces kształtowania naszej tożsamości jest więc w dużej mierze próbą dostosowania się do wyobrażonego modelu, asymilowania elementów uznawanych za wartościowe i usuwania tego co według nas zbędne.

Koncepcja wystawy „Face lifting” opiera się na obserwacji tych zjawisk. (...) Jako kraj – „papuga narodów” pożądamy nade wszystko akceptacji. Face lifting to jak nakładanie maski - maski świeżości, która nie raz staje się karykaturą młodości. Czy zatem istotnie pomaga nam przetrwać? Czy wypieranie historycznych uposażeń, odcinanie się od korzeni jest właściwą czy zgubną metodą? Czy mentalny face lifting przyniesie trwałe i satysfakcjonujące efekty? Te problemy dotyczą nie tylko Polski, ale całej postkomunistycznej Europy. A jednak kontakty ze Słowakami, Bułgarami czy Węgrami kojarzą się ze starym układem i dziś lepiej widziani są znajomi z Brukseli czy Londynu. Uciekając w stereotyp kraje postkomunistyczne łączyły się w pary: Czechy-Słowacja, Bułgaria-Rumunia, Polska-Węgry. Ukute powiedzenie „Polak Węgier dwa bratanki” – to jakaś nieaktualna skostniała struktura językowa niemająca żadnego przełożenia w rzeczywistości. Co przeciętny Polak wie o przeciętnym Węgrze i vice versa? Niewiele.... Mimo to stereotypowe przysłowie jest stale przywoływane i powtarzane. Wystawa Face lifting może sprowokować do szukania podobieństw mentalnych współczesnych Polaków i Węgrów".

tekst pobrany z http://www.bec.art.pl/orientujsie.php
Likantrop / Artur Malewski


Selfportret / Tomasz Mróz


in Poland we're nobody // Ikoon_ Bownik / Łukasz Gronowski / Jacek Kołodziejski / Maja Kaszkur / Ania Łoskiewicz


El Dorado / Wojtek Doroszuk
face lifting

otwarcie wystawyFKSE - Fiatal Képzőművészek Stúdiója
Budapest 1077 Rottenbiller u. 35.

http://studio.c3.hu