WITH LOVE FROM YOUNG POLISH ARTIST!    07-12.2006, UND, Karlsruhe, Niemcy  
Wystawa „WITH LOVE FROM YOUNG POLISH ARTIST!“

jest pokazem współpracy z artystami    o własnej wysokiej randze i pokazem współpracy poza klasycznymi układami między artystą a galerią. Współpracy opartej na ruchu we wspólnym kierunku raczej a nie wspólnym interesie. Wystawa operuje różnymi mediami: wideo, obiektami, także malarstwem i grafiką.    Trawestuje współczesne medialne otoczenie człowieka, chaos i nadmiar znaków, które stają    się opresywne. Nadmierna estetyzacja współczesnego otoczenia człowieka staje się dla artystów  nie tylko inspiracją, ale także wyzwaniem

Uczestnicy:
Kolektyw Ikoon: Paweł Bownik, Tomasz Cichowski, Łukasz Gronowski, Maja Kaszkur,    Jacek Kolodziejski, Anna Łoskiewicz, Galeria Rusz: Joanna Górska, Pułkownik Karuters,    Grupa Twożywo: Krzysztof Sidorek, Mariusz Libel, oraz Andrzej Wasilewski, Monika Grzesiewska,    mgr. Janek Koza, Iwona Liegmann, Anna Witkowska, Adam Witkowski, Tomasz Kopcewicz,    Natalia Turczyńska, Marcelina Gunia    Galeria Dla… jest galerią wyrosłą z niezależnego ruchu wystawienniczego i krytyki instytucji.    Nie jest galerią komercyjną. Prezentuje najlepszych artystów polskich młodego pokolenia    zajmujących się sztuką na pograniczu aktywizmu społecznego oraz zorientowanych na nowe    media a także polskich klasyków sztuki aktualnej. Galeria ma bogaty program edukacyjny dla młodzieży, studentów oraz dzieci w wieku szkolnym. Cały jej program zorientowany jest na    potrzeby lokalnego środowiska północnej Polski.    

LUSTRACJA: Monika Grzesiewska